Soort opdracht                Stage/afstuderen

Organisatie:                     TPAC

Contactpersoon:             Rik Voerman

Email contactpersoon:    j.h.d.voerman@saxion.nl

Studierichtingen:             Werktuigbouwkunde of Chemie of Chemische Technologie

Achtergrond

Bij het sluiten van de kringloop is vooral recycling van folie een uitdaging. Als kan worden voorkomen dat folie-afvalstromen vermengen of vervuilen, kan een hogere materiaalkwaliteit tegen een lagere kostprijs worden bereikt. Daarbij is een kleinschaliger techniek interessant en dienen soms specifieke knelpunten te worden opgelost. In dit project zijn belangrijkste plastic bronnen: Rivierenplastics, Bananenplastics en Huishoudelijke plastics in een lokale kringloop (Almere).

Doel

Algemeen doel is het (door-) ontwikkelen van decentrale processen voor genoemde lokale kringlopen, en het uiteindelijk veelvuldig realiseren van deze processen. Daarbinnen bestaan momenteel de volgende deelopdrachten:

  1. Ontwikkelen van een rotatiegietproces voor afvalplastics (WtB)
  2. Maken van textielen uit rivierenplastics
  3. Chemische analyse van gebruikte pesticiden en fungiciden bij bananenplastic recycling in Peru
  4. Maken van composiet auto-onderdelen voor YKS1 uit rivierenplastics (WtB)
  5. Recycling huishoudelijke plastics met een universiteit in Piura, Peru (WtB)
  6. Grenzen van vervuiling bij recyclaten in nieuwe producten in Almere (WtB)

Deliverable/ werkzaamheden

Op basis van je achtergrond en de actuele status van het project formuleren we een gedetailleerde opdrachtomschrijving en worden duidelijke deliverables gesteld.

Share This Page:

close

Newsletter sign-up