Soort opdracht                Afstudeeropdracht

Organisatie:                     TPAC

Contactpersoon:             Bert Weteringe

Email contactpersoon:   b.j.weteringe@saxion.nl

Studierichtingen:             Werktuigbouwkunde

 Achtergrond

TPAC richt zich op het ontwikkelen van kosten efficiënte technologieën voor de verwerking van vezel versterkte thermoplastische kunststoffen. Thermoplasten kenmerken zich doordat ze, eenmaal in gesmolten toestand, gevormd kunnen worden. Dit proces kan meerdere malen worden herhaald. Een van de beoogde technologieën die binnen TPAC verder ontwikkeld wordt, is vacuüm vormen. Het vacuüm vormen leent zich met name voor het produceren van producten bestaande uit weefsels. Het proces dient verder te worden ontwikkeld, inhoudend dat het procesvenster waarbinnen delen met een goede kwaliteit kunnen worden vervaardigd in kaart moet worden gebracht. Dat houdt in dat onderzoek moet worden verricht naar de procesparameters (tijd, temperatuur, druk), geometrische beperkingen en overige randvoorwaarden die het proces kunnen beïnvloeden (zoals inpakmethode, verwarmingsmethode, tooling etc.). De opdracht betreft dus in hoofdzaak een procesonderzoek met beperkte werktuigbouwkundige aspecten (tooling).

Doel

Vaststellen van het procesvenster voor de productie van vacuüm gevormde, vezel versterkte, thermoplastische kunststofproducten.

Deliverable/ werkzaamheden

  • Opstellen van een plan van aanpak (test plan) voor het bepalen van het procesvenster
  • Produceren van testpanelen voor de bepaling van het procesvenster
  • Uitvoeren van kwalitatieve metingen teneinde de kwaliteit van de geproduceerde producten te kunnen vastleggen
  • Zijdelings meedraaien in een project waarbij onderzoek wordt gedaan naar de hechting van 3D geprinte materialen op vacuüm gevormde delen
  • Vastleggen van de productiemethode voor vacuüm vormen

Share This Page:

close

Newsletter sign-up