Soort opdracht                   Stage- /afstudeeropdracht

Organisatie:                         TPAC

Contactpersoon:                 Bert Weteringe

Email contactpersoon:     b.j.weteringe@saxion.nl

Studierichtingen:               HBO Werktuigbouwkunde (richting composieten) /

Chemische Technologie

TPAC richt zich op het ontwikkelen van kosten efficiënte technologieën voor de verwerking van vezel versterkte thermoplastische kunststoffen. Thermoplasten kenmerken zich doordat ze, eenmaal in gesmolten toestand, gevormd kunnen worden. Dit proces kan meerdere malen worden herhaald. Een van de beoogde technologieën die binnen TPAC verder ontwikkeld wordt, is het wikkelen van thermoplasten. Door middel van het wikkelproces kunnen bijvoorbeeld lichtgewicht drukvaten worden gefabriceerd. Binnen het RAAKPRO-project “New Generation Stiffened Thermoplastic Composite Products” wordt het wikkelen van thermoplastische structuren verder onderzocht. Een alternatief voor het wikkelen met recyclebare thermoplasten is het toepassen van natuurvezels en -hars.

Een van de onderdelen in het project betreft het uitvoeren van een LCA (Life Cycle Assessment). Zie onderstaande figuren voor de levensloop van een poef geproduceerd van natuurlijke materialen (links) en die van een poef gemaakt uit thermoplastisch composiet (rechts).

Teneinde een goede afweging te kunnen maken tussen beide concepten dienen onder andere de volgende onderzoeksvragen te worden beantwoord:

  • Wat is de levensduur van een poef gemaakt van natuurlijke materialen?
  • Welke stoffen komen er vrij bij het composteren van de biohars?
  • Wat is het kwaliteitsverlies van de thermoplastische tape?
  • Hoe vaak kun je thermoplastisch materiaal hergebruiken?

Doel van de opdracht

Het verzamelen van informatie ten behoeve van een degelijke LCA.

Deliverables/ werkzaamheden

  • Test methode ontwikkelen voor versnelde veroudering van biocomposiet materiaal (vlas/biohars). Te denken valt bijvoorbeeld aan veroudering in een UV-kamer i.c.m. mechanische testen.
  • Bepalen van de verandering in mechanische en fysisch/chemische eigenschappen van thermoplastisch composiet materiaal na (meerdere malen) recycling.
  • Het wikkelen van testpanelen, waar de proefstukken uit kunnen  worden gehaald.
  • Voor het wikkelen van de testpanelen moet er een mal worden ontworpen en gefabriceerd.
  • (Chemische) analyse van de biohars in termen van stoffen die vrij kunnen komen in het milieu tijdens composteren.
  • Evalueren van de resultaten.

Share This Page:

Newsletter sign-up